Všeobecné informácie k automaticky opakovaným platbám


Parametre opakovanej platby

Dôvod opakovaných platieb

Dôvodom založenia automaticky opakovanej platby je získanie Premium prístupu vo forme predplatného.


Cena

1. Cena je fixná, a to vo výške 1.95€.
2. V prípade navýšenia sumy budete o tejto skutočnosti upozornení emailom, a to najmenej 30 dní vopred.


Frekvencia opakovanej platby

1. Platba bude vykonávaná mesačne (1x za mesiac).
2. Automatická platba bude vykonávaná do vypršania platnosti karty, alebo jej zrušenia priamo Vami.


Zrušenie automaticky opakovanej platby

1. Automatickú platbu môžete kedykoľvek zrušiť vo svojom užívateľskom profile.
2. Prostredníctvom emailu na adresu info@e-blok.sk.


Aplikácia bola updatovaná. Klikni pre najnovšiu verziu.